24 augustus 2011

Rijderslijst Hallum 27 augustus 2011

Onderstaand de rijders welke tot nu geboekt staan in Hallum. Baan ligt er tot op heden super bij en we verwachten zaterdag te kunnen rijden

HAC1600
1 Kees de Vries
5 Jelle Kor Bremer
6 Tjeerd Folkertsma
7 Lennart Adema
8 Symen Tolsma
11 Willem de Haan
18 Fokke B. Kooistra
20 Siemon Hoekstra
21 Auke Bierma
25 Jordi ten Kate
33 Richard Terpstra
35 Peter van Sinderen
38 Mister X
50 Peter Bos
51 Ijsbrand Dijkstra
57 Tjibbe de Vries
60 Johannes Bijlsma
64 Theo Kooistra
79 Doeke Fennema
83 Jacob Loonstra
88 Yne Pieter Terpstra
91 Rene Polstra
93 Frank Kramer
94 Arjen Plat
95 Jacob Ponne
99 Niels Terpstra

FAC1600
5 Mark Exoo
10 Pieter Holwerda
12 Jacob Fopma
23 Jeen Piersma
24 Rients Piersma
26 Rene Wagenaar
32 Jorn Adema
34 Marco Kramer
40 Ysbrand Haagma
41 Rienk Wiersma
51 Pieter Miedema
53 Stefan de Jong
60 Gerlof Fokkema
62 Remko Posthumus
66 Alex Spanjer
70 Yke Bakker
89 Jelle Hoekstra
126  Gabriel Dijkstra

Rodeo
7  Ronald Rudolphi
30 Tjerk-Willem Kuipers
42 Bareld van der Zee
56 John Dekker
92 Auke Osinga
94 Doekele Osinga
98 Bas Berkhout
124 Wytse de Lange
126 Richard Reitsma
143 Wim Kooiman
198 Bobby Groen
216 Niels Groen
309 Hendrik Donga
310 Tineke Donga
311 Tjipke Posthumus
321 Hein-Durk Vellema
327 Menno van der Leest
331 Jan Drost
342 Welmoed Stoker
350 Eric Lanting
354 Dirk Molenaar
355 Jitze Terpstra
355 Peter van der Veen
356 Jan van Dijk
397 Sijbe van der Wal
888 Ben Vergers

Stockcar F1
2 Toon Vronik
20 Bert de Vries
26 Jan van der Iest
32 Ernst-Jan Wekema
43 Haye Dijkstra
44 Wieger Minnema
48 Tjitze Minnema
53 Sjors de Jong
57 Jan Heijsteeg
58 Willem de Boer
74 Bate Feenstra
76 Wierd Gietema
94 Age Koudenburg
102 Rian Vronik
126 Ytzen de Vries
143 Tea Helder
152 Gert-Jan Klok
223 Jannes Boskma
226 Pieter van der Iest
306 Siebe Brouwer
332 Nathalie Wekema
353 Jouke Stapert
422 Marten Bijlsma
444 Robert Braaksma
452 Willem-Sieger de Vries
527 Kobus Dijkstra
540 Job Honderd
541 Bert Honderd
560 Sieds de Vries
585 Evert-Jan Winands
725 Cesar Noppert

En dan als klap op de vuurpijl de vrijestandaard
1 Lowie Hoedt jr.
2 Ricco Bood
4 Rutger Vreeker
6 Johan Peetoom
11 Arjen Santhuizen
13 Sjaak Knijn
15 Niek Westdorp
17 Richard Kuykhoven
20 Loewie Hoedt sr.
23 Gino van Biljouw
28 Linnie Krap
32 Marcel Meester
38 Bob Tromp
40 Jacco Bakker
44 Ronald Witte
45 Hielke Hindriks
50 Hans Arnout
51 Ronald Morien
61 Wilco van Diepen
62 Rob Oostrum
63 Arno van der Ven
77 Cees Commandeur
89 Peter Betsema
90 Paul Schouten
99 Dennis Sintebin
123 Sander Vermeulen
163 Alex Witte
309 Peter Visser
602 Cok Mazereeuw
606 Lodewijk Buma
608 Jos Steenhuis
616 Ronald Wekema
618 Gerrit Hoekstra
619 Otto Kooi
620 Jan Douwe van der Veen
621 Ronald Jong
622 Bert Zuur
625 Ronald Groen
627 Age Flapper
628 Sytse Storm
632 Menze Lyklema
636 Ybe Vellema
650 Harold Beuving
651 Franke Kooistra
663 Fokko Wierenga
667 Henk Meijer
675 Anne Poelstra
683 Patrick Sintebin
684 Leo Sintebin
693 Gert Elzinga
699 Jose Douwes

Graag allemaal tot ziens op zaterdag 27 augustus om 11.00 uur aan de Zuidermiedweg in Hallum.

U moet de groeten van de HAC hebben

In: Nieuws @ 11:21 — Reacties uitgeschakeld voor Rijderslijst Hallum 27 augustus 2011