30 september 2011

Nieuws van de bestuurstafel (NAC Autocross)

In deze vierde editie willen wij jullie op de hoogte houden/brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de club.

Kl.vert. (klassenvertegenwoordigers) & leden
Kort geleden is er een vergadering geweest met, adviseur en kl. vert. Het was een constructieve en nuttige vergadering waarin de waarde van de Kl. Vert. heel duidelijk werd. Tijdens deze vergadering is eens te meer duidelijk geworden dat het werken met Kl.vert, zeer belangrijk is. Voorafgaande aan deze vergaderingen hebben wij de leden gevraagd om vragen, opmerkingen, eventuele veranderingen of problemen door te geven aan de Kl.vert. Hier is eigenlijk niets uit gekomen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we straks tijdens de ledenvergadering geen oeverloze discussies krijgen over zaken die niet bedoeld zijn voor een ledenvergadering. Een ledenvergadering is bedoeld voor organisatorische- en bestuurszaken. Alle andere dingen kun je bij je Kl. Vert. aangeven.

Data 2012
Het bestuur heeft de agenda voor volgend jaar nagenoeg rond. De data zijn aan de kl.vert gemeld. Tussen de wedstrijden zitten plm 3 weken, zodat ze mooi verdeeld zijn. Zodra de datums definitief zijn worden ze bekend gemaakt.

Actief Lidmaatschap
Het bestuur heeft gekozen voor een zogeheten Actief Lidmaatschap. Dit is in juni bekendgemaakt via de site van de Nac. Na een heldere uitleg kunnen de kl.vert hier volledig mee instemmen.

Baan Kollum
Het ligt in de bedoeling om de baan in de winterstop een grondige opknapbeurt te geven. Er wordt al jaren lang op deze baan gereden en iedere coureur neemt een kruiwagen met “onze heilige grond” mee naar huis, en dus slijt de baan. Op sommige gedeelten is de baan bijna een halve meter gezakt/ uitgesleten. Daardoor komt de baan in een kom te liggen waardoor het water niet kan afvloeien, met het gevolg dat we eerder moeten aflassen en dat willen we niet.. We kunnen nu beschikken over grond van dezelfde structuur en daarom willen we de baan gaan upgraden, zodat we weer jaren vooruit kunnen.

NAC V8 Klasse
Zoals we eerder al berichtten willen we volgend jaar een proef houden met deze nieuwe rodeoklasse. Deze klasse heeft de naam gekregen van “Nac V8 Klasse” en is de oorsprong van het huidige autocrossen. In
Deze extra klasse mogen van 6 tot 12 cilinders meedoen. Dus 6 cil. Coureurs mogen kiezen in welke klasse ze willen rijden. Het wordt puur standaard en dus betaalbaar. Tijdens de cross van 1 oktober a.s zal een voorbeeldauto geshowd worden.

Prijzengeld
Het bestuur stelt voor om met ingang van het seizoen 2012 te verhogen. Alles wordt afgerond naar boven. Bijvoorbeeld: dagprijzen van €225.00 gaan naar €250.00 enz.. Ook de prijzen van het clubkampioenschap gaan omhoog. Naar respectievelijk: €500.00 / € 300.00 / € 200.00. Voor de standaardklasse blijven er
12 prijzen en 12 bekers. Voor de overige klassen wordt het : 6 prijzen en 6 bekers. Voor de nieuwe Nac V8 Klasse : 3 prijzen en 3 bekers. De kl. Vert kunnen hier mee instemmen.

Tijd van binnenkomst en inleveren loopbriefjes
Onze ervaring van dit seizoen is dat de penningmeester s` morgens om 07.00 uur bij de poort staat maar dat veel coureurs heel laat binnenkomen, en dat daardoor veel loopbriefjes heel laat ingeleverd worden waardoor er nog te veel op het laatst moet worden ingevoerd. Dit geeft onnodige stress in de jurybus.
Gevolg is dat de startopstelling te laat op het prikbord hangen, waardoor we weer niet op tijd kunnen starten. We hebben afgesproken dat er met ingang van volgend seizoen alle loopbriefjes voor 09.30 uur in de bus moeten zijn ingeleverd. De verantwoordelijkheid voor te laat inleveren ligt niet bij het bestuur of de medewerkers, maar bij de coureur zelf. De penningmeester staat er immers vanaf 07.00 uur. Op de aankomende ledenvergadering zullen we hier meer aandacht aan besteden.

Transponders
Het bestuur heeft de leden gepolst inzake het rijden met transponders. We willen alle mogelijkheden en onmogelijkheden bekijken, voordat we er een definitieve beslissing over nemen. We leven in een elektronisch tijdperk en we beseffen best dat we die kant op moeten maar in de jurywagen moet het ook verwerkt kunnen worden. Ook hier komen we nog op terug.

Bijschrijvers Standaardklasse
Momenteel zijn er nogal een groot aantal leden in de standaardklasse die wel lid zijn maar nog geen wedstrijd hebben gereden. Geen zogeheten actieve leden dus. In het begin van het seizoen moesten we een beslissing nemen: Bijschrijven of niet. Omdat we toen nog niet konden bekijken hoeveel coureurs lid zouden worden, is er toen gekozen om geen bijschrijvers toe te laten en dat handhaven we ook voor de laatste wedstrijd. We willen één lijn trekken. Voor het volgend seizoen willen we bijschrijvers toelaten tot een maximum van 75 rijders. Niet leden, gastrijders dus, die toch mee willen doen moeten zich dan wel van te voren opgeven. Zoals afgesproken worden de standaardklasse- leden via een mail naar hun mening gevraagd. Die procedure is reeds gestart, en het grootste deel heeft al gereageerd.

Rennerskwartier
De kl.vert vinden dat er door sommige coureurs veel te veel ruimte wordt gebruikt in het rennerskwartier. Veel “helpers”rijden ook met hun auto het rennerskwartier op. Zij, de kl.vert willen de collega- coureurs oproepen om ook daar hun verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur is het daar roerend mee eens. Ook hier geldt dat de coureur verantwoordelijk is voor zijn medewerkers. Een goed verstaander…………..
Een bestuurslid of terreinmeester is geen politieagent. Ook dit is een gezamenlijk belang, dus ook hier hebben we een gezamenlijke taak.

Nieuwe Klassenvertegenwoordigers
De kl.vert van de vrije standaardklasse en de rodeoklasse hebben besloten om niet door te gaan als Kl.vert. Ze zijn door het bestuur bedankt voor de hulp bij het opzetten van de nieuwe structuur. Dit houdt in dat er voor resp. Jaap de Vries (Vrije standaard) , en Marten- Jacob de Vries(Rodeo) twee nieuwe mensen gevonden moeten worden. De rijders in die klassen moeten zelf een kandidaat voordragen aan het bestuur. Graag jullie suggesties naar Wijke Wiersma. Het mailadres is bekend.

Namens het bestuur van de NAC Tjalling Feenstra. Voorz.

Bron: NAC Autocross

In: Nieuws @ 20:33 — Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van de bestuurstafel (NAC Autocross)