25 januari 2012

Bestuursmededeling (ACON)

Het bestuur wil de volgende zaken aan haar rijders mededelen:

Betreffende de Stockcar F1 klasse:

De reglementen voor het jaar 2012 zijn net als 2011. Er zijn geen veranderingen. Na overleg met de organisatoren van de ACON en Emmen is besloten om dezelfde banden toe te staan op de banen van de ACON en Emmen (zie hiervoor het ACON reglement). De Stockcar F1 rijders hebben geen verplichting om lid te zijn van de BVSR. Alle rijders, lid of geen lid van de BVSR, mogen op de ACON en Emmen baan rijden.

Betreffende alle klassen:

Dit jaar, 2012, zal het maximum geluid 100 db mogen bedragen. De rijders dienen er rekening mee te houden dat dit mogelijk in 2013, 98 db zal worden.

Willen alle rijders met bovenstaande mededeling rekening houden.

Het bestuur

Bron: ACON Autocross

In: Nieuws @ 21:38 — Reacties staat uit voor Bestuursmededeling (ACON)