29 april 2012

Rijderslijst Blauwhuis Koninginnedag 30 April 2012

Hieronder de rijderslijst van Blauwhuis maandag 30 april 2012:

Stockcar F1
UK 3       Chris Fort
UK 212   Danny Wainman
UK 434   Ivan Prichard
UK 515   Frankie Wainman

2  Toon Vronik
3  Ouwe Bijlsma
11  Onno Pietersma
14  Arjen Koorn
16  John v/h Veer
17  Bouwe-Arjen Hiddinga
20  Bert de Vries
22  Louw Wobbes
27  Rutger Valk
29  Durk Greidanus
33  Siem du Porto
35  Fred Hink
36  Wendy Koopmans (o.v.b.)
41  Peter Koorn
43  Haye Dijkstra
44  Gosse Hoekstra
45  Edwin Ploeg
46  Rob Hink
53  Sjors de Jong
54  Sierd de Vries
55  Peter Ruig
60  Henk Maris
61  Koen Maris
62  Camiel de Decker
67  Marco Kandt
74  Bate Feenstra
76  Wierd Gietema
88  Willem-Hein de Haan
90  Roelof van der Veen
94  Age Koudenburg
102  Rian Vronik (o.v.b.)
112  Arjen Ligthart
124  Feite van der Veen
143  Tea Helder
144  Germ Kuitert
151  Marco Falkena
172  Ron Verkerk (o.v.b.)
173  Jelle Hiemstra
195  Harmen Zwerver
217  Ron Kroonder
228  Jan-Roelof Wijbenga
232  Hein Damstra
240  Henk-Jan Ronitz
252  Haye Postma
257  Johan de Vries
331  Egbert vd Werf
348  Ed Tesselaar
399  Jessy de Bruin
414  Arno van Zwieten (o.v.b.)
440  Jac Tesselaar
454  Johan Tolsma
477  Martijn Oudhuis
540  Job Honderd
585  Evert-Jan Winands
646  Rene de Groot

Stockcar F2
3  Danny van Wamelen
4  Roy Maessen
11  Gerrit Baard
15  Rouge Curvers
17  Arjen-Bouwe Hiddinga
21  Jan Hoogervorst
30  Toon Schut
39  Marten van der Wal
42  Jeroen Laurijssen
47  Patrick Tersteeg
66  Henk Heins
D92  Peter Baer
95  Sander Borst
111  Sjouke Abma
116  Barry Bauer
118  Vincent Tersteeg
121  Hille Wiersma
124  Wim Peeters
159  Marcel Simons
177  Arjan Keukenmeester
231  Peter Schut
263  Jan Brookman
277  Ronals Claes
305  Ron van Wamelen
311  Douwe Dijkstra
313  Lex Limmen
335  Rick de Graaf
337  Dennis Tesselaar
D351 Ralf Stoffers
392  Frits van Dis
465  Ge van der Linden
581  Ronald Samsom
999  Johan Catsburg

SIERRA CUP
1. Ad Bouman
2. Leon Schreuders
3. Stephan Bouman
4. Gerrit Vos
5. Joop Bouman
7. Arnoud de Fijter
8. Robin Bouman
9. Ruben Vos
10 Mike de Bruijn

Stockcar F2 jr
10  Jelle Tesselaar
40  Mark Tesselaar
45  Patricia Neet
46  Sharon Jansen
60  Tom Maris
61  Jordi de Boer
94  Bas Peetoom
B97  Jeffrey Lemmens
126  Sjoerd Kranenbrug
136  Rick Lenssen
B197 Jordy Lemmens
311  Remco Dijkstra
345  Boy Tesselaar
501  Nick de Boorder

FAC 1600
4  Harm-Jan Cuperus
5  Mark Exoo
8  Karel Roorda
11  Johannes Bijlsma
12  Jacob Fopma
13  Geert-Jan Wissman
21  Tjeerd Bergema
23  Jeen Piersma
25  Jordi ten Kate
26  Rene Wagenaar
31  Melissa Drost
32  Jorn Adema
34  Marco Kramer
40  Ysbrand Haagsma
41  Rienk Wiersma
44  Popke Zijlstra
49  Erik van der Sluis
51  Pieter Miedema
52  Mark-Willem Hoekstra
60  Gerlof Fokkema
62  Remco Posthumus
66  Alex Spanjer
71  Jentje vd Weerdt
78  Martin Kingma
89  Jelle Hoekstra
96  Elmer Nadema
99  Niels Terpstra
124 Arjen Spijksma
131 Marten Visser

Rodeo
7  Ronald Rudolphi
14  Denny Zweers
30  Tjerk-Willem Kuipers
35  Robbert Dekker
42  Bareld van der Zee
54  Daan Bierman
56  John Dekker
57  Andre Snijder
77  Robert Vos
83  Ron de Jong
84  Sam Bierman
91  Bob de Boer
92  Auke Osinga
94  Doekele Abma
124 Wytze de Lange
198 Bobby Groen
309 Hendrik Donga
311 Tjipke Posthumus
323 Jelte Groendijk
333 Atze Hoekstra
349 Henk van der Sluis
350 Eric Lanting
354 Johan Uijthof
356 Jan van Dijk
367 Gosse Heslinga
368 Marcel de Vries
508 Michel de Wagt

Bron: FAC Autocross

In: Nieuws @ 12:17 — Reacties uitgeschakeld voor Rijderslijst Blauwhuis Koninginnedag 30 April 2012