8 april 2011

Nieuws Regelgeving NAC

Sancties op het niet naleven van de regelgeving van de Noordelijke Autocross Club.

Het bestuur van de Nac heeft in overleg met de klassenvertegenwoordigers besloten om sancties op te leggen als bepaalde regels niet worden nageleefd, of moedwillig worden geschonden op welke manier dan ook. De sancties die daar op kunnen volgen zijn in twee groepen verdeeld.
Lichte vergrijpen zoals bijvoorbeeld:

* De snelheid waarmee in het rennerskwartier wordt gereden.
* Het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers zoals de TC en Startopstelling.
* Als de crossauto niet of niet goed op het milieukleed staat, of de afmeting of dikte niet goed is.  [Hier kan een vergunning van afhangen].
* Het niet aanpassen van gebreken, opgelegd door de TC en bijgeschreven in het wagenpaspoort.

De Sancties die hiervoor opgelegd kunnen worden zijn: Een waarschuwing, Voorwaardelijke staf, schorsing van de huidige wedstrijd.in dit geval worden ook de vergaarde punten van de dag niet toegekend.
Zware vergrijpen zoals Bijvoorbeeld:

* Het rijden met een sper, foute zuigers, nokkenassen e.d. (standaardklasse)
* Moedwillig niet naleven van wedstrijd reglementen.
* Frauderen met rijders, helpers, entreekaarten enz.
* Het hinderen en bedreigen van bestuursleden en medewerkers.

De sancties die hiervoor kunnen worden opgelegd zijn: Schorsing voor de rest van het lopende seizoen tot een schorsing van één of meerdere jaren.

Beslissingen over opgelegde sancties worden genomen door de wedstrijdleiding in samenspraak met het bestuur. Er wordt geen restitutie van het betaalde ledengeld verleend..
Belangrijke Mededelingen.

* Vanaf heden is het verboden om frisdrank, bier e.d. in GLAS mee te nemen. dit i.v.m. het gevaar dat dieren lopen als ze later in de wei grazen.
* Direct na de verreden finale volgt de huldiging op de baan. Deze huldiging met felicitatie en bloemen is altijd onder voorbehoud. Dit i.v.m eventuele protesten.
* Iedere coureur is verplicht het land schoon achter te laten, en afval in een afvalzak te deponeren en zelf af te voeren.
* De coureur is verantwoordelijk voor zijn/haar helpers.
* Bij het keuren en herkeuren van een wagen mag alleen de coureur aanwezig zijn.
* Informatie aan wedstrijdleiding of Jury vragen mag in principe alleen door de coureur zelf gedaan worden.

Bron: NAC Autocross

In: Nieuws @ 10:51 — Reacties uitgeschakeld voor Nieuws Regelgeving NAC