25 juli 2011

Nieuws van de NAC-bestuurstafel

Hieronder vindt u het nieuws van de NAC-bestuurstafel van juli 2011.

De cross van Menaldum moest worden afgelast. Daar waren diverse redenen voor en die optelsom heeft ons doen besluiten om de cross op de donderdagavond af te lassen. Dit is dezelfde avond nog op de site gezet. Het crossveld lag er belabberd bij. Op sommige plaatsen stond er 9 cm water op de baan. Gedeeltelijk was dat veroorzaakt omdat er enige weken eerder een motorcrosswedstrijd was gehouden en het land daarna niet is geëgaliseerd. De voorspellingen waren dat er nog heel veel regen voor en op de dag van de cross zou vallen. De toevoerweg, (de reed) naar het rennerskwartier en parkeerterrein, was door agrarische werkzaamheden zo slecht dat het loonbedrijf die eerst had moeten egaliseren. We hebben als bestuur een weloverwogen keus gemaakt, want als we iedereen op tijd van de afgelasting op de hoogte brengen bespaart dat heel wat kosten. O.a. landhuur, loonbedrijf, medical team, dranghekken, verzekering, bekers, bloemen e.d. Wij zijn bestuurders van de NAC, dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor het sportieve – maar ook voor het financiële gedeelte van de club. Daarom vonden wij het niet verantwoord om de cross van Menaam door te laten gaan. Deze wedstrijd wordt niet ingehaald omdat er geen datum te vinden is, en we de geplande 8 oktober willen reserveren voor het geval de cross van Kollum op 1 oktober onverhoopt niet door zou gaan en van de gemeente Kollumerland mogen we niet twee wedstrijden binnen vijf weken houden.

Tussentijds hebben we op de nieuwspagina van de site gezet dat een actief lid ook werkelijk aan de wedstrijden moet deelnemen, en anders zijn of haar stemrecht verliest. Wij zijn van mening dat een lid die invloed wil hebben en mee wil beslissen, over technische en bestuurlijke zaken van de club, dan ook in de wedstrijden, “waar het werkelijk om gaat”, actief hoort te zijn. Onze club kent geen steunleden, en daarom willen we alleen actieve leden. Van ons wordt gevraagd om actief en correct te zijn. Dat vragen wij dan ook van onze leden. Omdat de wedstrijd van Menaam afgelast is en sommige leden dus geen twee keer meer kunnen rijden, willen wij het voor 2011 op verplicht één actief gereden wedstrijd houden. Maar voor volgend jaar geldt wel verplicht twee gereden wedstrijden.

De bekers en het bijbehorende prijzengeld voor de ‘ St. Anne ‘ finalisten van de standaardklasse worden op de eerstvolgende cross uitgereikt. In St. Anne kon alleen de 1e prijs worden uitgereikt omdat er nog onderzoeken gedaan moesten worden door de TC.

Door diverse leden en aspirant leden is ons gevraagd of wij interesse zouden hebben een acht cilinder rodeoklasse, zeg maar ‘ oude Amerikanen ‘. Wij denken en verwachten dat deze NAC-rodeoklasse veel bezoekers zal aanspreken omdat dat eigenlijk de oorsprong van het crossen is. Geen z.g.n. Bangers dus. Die wagens worden in één keer afgeschreven en een rodeo kan langer mee. Wij zien niet zitten dat men voor iedere cross een nieuwe auto gaat bouwen en we willen wel continuïteit in de klassen hebben. Binnen het bestuur hebben wij hier breedvoerig over gediscussieerd en uiteindelijk besloten om het volgend jaar als proef te proberen.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in november willen we niet spreken over technische zaken. Per klasse zijn er heel veel verschillen, daarom vragen wij van de leden om de vragen of opmerkingen voor de vergadering, dit voor 3 september a.s. aan haar of zijn klassenvertegenwoordiger te melden. Deze verzamelt alle gegevens en die bespreken we dan in de vergadering van 12 september met de klassenvertegenwoordigers en adviseur. Via de website zullen wij jullie op de hoogte houden. De jaarlijkse ledenvergadering kunnen we dan gebruiken waarvoor deze bedoeld is n.l. voor bestuurlijke zaken zoals: bespreken voorbije seizoen, plannen voor de toekomst, financiën e.d.

Namens het bestuur van de NAC, Tjalling Feenstra voorz.

De voorgaande edities van het nieuws uit het bestuur kunt u vinden op de website van NAC Autocross.

In: Nieuws @ 11:18 — Reacties uitgeschakeld voor Nieuws van de NAC-bestuurstafel