27 januari 2011

ACON gaat mee met BVSR regels betreffende de Stockcars F1

Op 16 december 2010 heeft het bestuur van de ACON in Dorpshuis AHOJ in Tuitjenhorn met de uitgenodigde Stockcarrijders vergaderd over diverse zaken betreffende het rijden bij de ACON, de reglementen, Engeland etc. Tevens hebben een groot aantal rijders een vragenlijst/enquête ingevuld.

Het bestuur is zeer content over de uitkomsten welke uit de vragenlijst/enquête kwamen. Daarmee gaat het aan het werk en men zal zoveel mogelijk de opmerkingen etc. meenemen in de organisatie en reglementen van de komende jaren.

Ook kwam de belangenvereniging BVSR aan het woord en bij monde van voorzitter Henri Wittebol werd uitleg gegeven over diverse zaken en over de reglementen.

Het bestuur heeft over de vergadering van 16 december 2010 overlegd. Het volgende is besloten (o.a. als uitkomst van de vragenlijst/enquête). We gaan mee met de BVSR, dat wil zeggen dat wij adviseren om lid te worden van de BVSR. Tevens gaat de ACON de reglementen van de BVSR voor haar crossen hanteren. Echter, als een stockcar rijder, aanpassingen moet doen aan de Stockcar wagen, dan kan de rijder mogelijk ontheffing krijgen om de aanpassing te doen. Echter als men een andere/nieuwe wagen gaat kopen, dan vervalt de ontheffing. Binnen 14 dagen volgt nog enige toelichting op de reglementen, met name over de remmen!

Het bestuur van de ACON zal echter ten allen tijde baas blijven op haar eigen cross terrein.

Met vriendelijke groet, Hans Kruijer, ACON secretaris

Bron: ACON Autocross

In: Nieuws @ 17:14 — Reacties uitgeschakeld voor ACON gaat mee met BVSR regels betreffende de Stockcars F1