19 juni 2012

Uitslagen Autocross Sint Annaparochie 16 juni 2012

Uitslagen dagklassement Sint Annaparochie 16 juni:

Standaardklasse:
1. Louis Lyklema
2. Equipe De Vries/Dijkstra
3. Eeuwe Heegstra
4. Arnold v/d Veen
5. Bert Jan Hoepel

Rodeoklasse:
1. Allard Rosier
2. Hein Durk Vellema
3. Michel de Wagt
4. Johan Uithof
5. Harmen Bijlstra

Ra Ra Race:
1. Alex Spanjer
2. Rene Polstra
3. Gerlof Fokkema
4. Ysbrand Dijkstra
5. Rene Wagenaar

Keverklasse:
1. Rien van Nieuwenhoven
2. Eelco Kruis
3. Equipe Koop/Veenstra
4. Wiebe Stegenga
5. Sytse Bergsma

Sprintklasse:
1. Rene Hofstra
2. Simon de Wit
3. Pieter Verboon
4. Harry Velthuis
5. Jiri Osinga

Vrije Standaard:
1. Harry Huismans
2. Anne Poelstra
3. Sytse Storm
4. Jan Douwe v/d Veen
5. Franke Kooistra

Stockcar F1:
1. Jan v/d Iest
2. Pieter v/d Iest
3. Cesar Noppert
4. Wieger Hellema
5. Equipe Klok (Gert Jan)

Monteursrace

Standaardklasse:
1. Appie Bakker
2. Harrie Menninga
3. Ybe Boonstra
4. Falco Zuidema
5. Tjipke Rottiné

Keverklasse:
1. Popke Wijbenga
2. Peter v/d Weide
3. Gerrit Reitsma

Sprintklasse:
1. Reinie Huizinga

Vrije Standaard:
1. Herman Ansingh
2. Jan de Grooth
3. Eeuwe Broersma
4. Ronnie Storm

NAC V8:
1. Sietse Lyklema
2. Lammert v/d Velde
3. Pieter Runia

Rodeoklasse:
1. Tsjeerd de Boer
2. Jitse Bakker
3. Symen Tolsma
4. Gosse Terpstra
5. Durk Bijlstra

Stockcar F1:
1. Lieuwe de Vries
2. Willem Nicolai
3. Wierd Beerda
4. Cor Riemersma

Voor meer uitslagen kijkt u op de website van NAC Autocross.

In: Uitslagen @ 14:29 — Reacties uitgeschakeld voor Uitslagen Autocross Sint Annaparochie 16 juni 2012