26 mei 2010

Persbericht reglement en bestuur BVSR mei 2010

LELYSTAD – het afgelopen jaar heeft een werkgroep onder leiding van de BVSR hard gewerkt aan een nieuw technisch reglement voor ALLE stockcar F1 rijders in Nederland. Inmiddels is het nieuwe technisch reglement gereed voor publicatie.

BVSR stockcar F1 technisch reglement
De reglementen van diverse organisaties in Nederland zijn vergeleken met elkaar en de werkgroep heeft gepoogd een reglement neer te zetten voor de komende 5 jaar. De basis voor het nieuwe technisch reglement is het Engelse reglement. Op een aantal punten is dat aangepast. Hierbij is gekeken naar materiaal dat reeds aanwezig is, beschikbaarheid van het materiaal, de kosten en natuurlijk ook de veiligheid. Voorbeeld hiervan is dat de werkgroep van mening is dat één verstelbare schokbreker voor alle ondergronden en circuits een flinke investering is maar nog altijd goedkoper dan de aanschaf van niet-verstelbare schokbrekers voor ieder afzonderlijk circuit. Ook is het een feit dat transit remmen erg schaars worden in zowel Nederland als Engeland en door de werkgroep is gezocht naar een goed alternatief dat zelfs goedkoper is. Ook in Engeland wordt door de Engelse rijdersvereniging, de BSCDA, gezocht naar goedkopere alternatieven daarbij zal zeker worden gekeken naar de ervaringen in Nederland.

Aangesloten organisaties & promotors
Wij zijn erg verheugd te kunnen melden dat de volgende promotors hebben toegezegd het nieuwe BVSR technisch reglement te gaan toepassen op een aantal kleine uitzonderingen na: ASE Emmen, EZHACO, FAC, NAC, MAB Texel, NOV Lelystad en Raceway Venray. Kleine reglementswijzigingen zullen per direct worden doorgevoerd, dit verschilt per organisatie. Grote wijzigingen zullen per seizoen 2011 worden doorgevoerd . Wij hopen met dit reglement uitwisseling tussen de onderlinge circuits eenvoudiger te maken.

Nieuw bestuur BVSR
Naast het nieuwe technisch reglement kunnen wij u ook melden dat een nieuw BVSR bestuur is geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur heeft als doel de belangen van alle stockcar F1 rijders in Nederland en België te behartigen en de onderlinge samenwerking tussen keurmeesters en promotors positief proberen te beïnvloeden. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:
•    Henri Wittebol:    Voorzitter
•    Gerrit Zwerver:     Vice voorzitter
•    Appie Maris:         Penningmeester
•    Mariëlle Jans:     Secretaresse
•    Hilko Lijfering:     Bestuurslid
•    Jack Vrenken:     Bestuurslid
•    Johan Catsburg:    Bestuurslid
•    Arie Alberts:        Bestuurslid
•    John de Cock:        Bestuurslid

Spreekbuis namens alle rijders
Tijdens de wedstrijden zal een bestuurslid aanwezig zijn en als aanspreekpunt optreden tijdens de wedstrijden. Het aanspreekpunt zal als contactpersoon naar de promotors en het bestuur van de BVSR optreden. De leden die zich voorheen hebben ingezet voor de BVSR zullen zich blijven inzetten voor de BVSR echter oa tijdens de wedstrijden in verschillende rollen. Wij willen alle personen die zich in het verleden hebben ingezet voor de BVSR hartelijk bedanken. Door deze personen zijn we op het punt gekomen waar we nu staan namelijk één nieuwe BVSR met één nieuw technisch reglement voor bijna alle banen.

Bijeenkomst keurmeesters
In de loop van dit jaar zullen we alle keurmeesters van de aangesloten organisaties uitnodigen voor een bijeenkomst waar het nieuwe BVSR technisch reglement zal worden toegelicht. Ook zal de nadruk worden gelegd op veiligheid en waar men op moet letten tijdens een keuring. De bijeenkomst zal vooral dienen als kennismaking en uitwisseling van informatie want in alle afgelopen jaren is heel veel kennis opgebouwd en daar willen we zeker gebruik van maken, het is absoluut niet de bedoeling dat wij het wiel opnieuw gaan uitvinden.

Website
Ook kunnen we u melden dat we binnenkort via de website www.pewiautospeedway.eu een eigen link zullen krijgen waarop de gradinglist van alle stockcar F1 rijders gepubliceerd zal worden maar ook een mogelijkheid zal worden gegeven om vragen, opmerkingen en klachten bij het bestuur van de BVSR in te dienen. Eind van dit jaar zal een eindejaarsvergadering worden gehouden voor alle leden, daarin zullen we de plannen voor komend jaar publiceren.

In: Nieuws @ 20:28 — Reacties uitgeschakeld voor Persbericht reglement en bestuur BVSR mei 2010