3 augustus 2010

Deelnemerslijst Blije 14 augustus 2010

Hieronder de lijst van wie er allemaal mee doen aan de Swarte cross van 14 augustus a.s.

Standaard 1600 cc
Startnr. Naam, Woonplaats
1 Ids Wiersma Hallum
5 Mark Exoo Stiens
6 Tjeerd Folkertsma Blije
9 Niels Terpstra Jislum
10 Pieter Holwerda Blije
12 Willem de Haan Hallum
18 Jaap Kooistra Hallum
19 Theo Boersma Marrum
20 Siemon Hoekstra Marrum
26 René Wagenaar St. Jacobiparochie
27 Gabriël Dijkstra St. Jacobiparochie
28 Ron Hardholt Dokkum
29 Marcel Krol St. Jacobiparochie
33 Theunis de Boer Wanswerd
34 Marco Kramer Hallum
36 W. Weerda Huizum
40 Doeke Fennema Blije
41 Rienk Wiersma Hardegarijp
42 Ysbrand Haagsma Engelum
52 Mark Willem Hoekstra Hilaard
53 Jacob Kloosterman Sumar
57 Pieter Tjibbe de Vries Blije
60 Gerlof Fokkema Âlde Leije
64 Theo Kooistra Blije
66 Alex Spanjer Beetgum
71 Jentsje van der Weerd
72 Jacob Fopma Skettens
75 Jan van der Weij Blije
78 Martin Kingma
88 Yne Pieter Terpstra Marrum
89 Hans Visser Marrum
90 Wilfred Talsma St. Annaparochie
99 Martin Bleeker Dokkum

Standaard 2000 cc
500 Sietse Haakma Damwoude
502 Oane Hamersma Kollum
504 Jurjen Idzinga Drachten
505 Ale de Vries Wanswerd
507 Hendrik Donga Hallum
508 Arno Hardhold Dokkum
509 Gerke Feitsma Twijzel
511 Sietze Kooistra Damwoude
512 Jelle Nicolai Drachten
513 Jitse Terpstra Hallum
515 M. v/d Vliet Garijp
516 A. Elcerdink Garijp
518 Jelle Aarts Burgum
520 Sjoerd Bruining Dokkum
521 Freerk Sierksma Dokkum
523 Jelte Groendijk Franeker
525 Johan v/d Wal Sumar
526 Symen Tolsma Wanswerd ?
527 Menno v/d Leest Ferwert
529 A. Kooistra Garijp
530 Marcel Adela Burgum
531 Jan Drost Nij Altoena
532 Geert v/d Veen Westhoek
533 Peter v/d Veen Burdaard
534 Tinus Bouius Driesum
535 Arjen Dotinga Wouterswoude
536 Jouwert Wagenaar Burgum
537 Feije Wiersma Wouterswoude
552 André Linker Jonkersvaart
554 Egbert Nicolai Kootstertille
555 Albert Maris Roden
557 Edwin Fennema Blije
561 Edze Paulusma Veenwouden
566 Arjen Hoekstra Vlieland
571 Jacco Meurs St. Annaparochie
572 Rene Visser St. Annaparochie
574 Frans Boonstra Holwerd
577 Marco Dijkstra Vlieland
579 Albert Santhuizen Blije
580 Jan Groendijk Franeker
588 Ybe Boonstra Holwerd
592 Hendrik van der Veen Noord Burgum
596 Peter Haarsma Augustinusga
597 Erwin Hoekstra Buitenpost
Harry v/d Bij Garyp

Damesklasse
100 Clara van Dijk Ferwert
101 Sandra v/d Woude Blije
102 Kirsten Visser St. Annaparochie
103 Anke Westerlaken Leeuwarden
104 Alie de Ruiter Ferwert
105 Miranda Exoo Stiens
106 Melissa Drost Oude Biltdijk
107 Inge van Houten Surhuisterveen
108 Yvonne Fokkema Âlde Leije
109 Hanna Attem De Westereen
110 Renske de Vries Hantum
111 Baukje de Groot Marrum
112 Tineke de Vries Wanswerd
113 Tsjitske Bronkema Blije
114 Rjimke Boonstra Holwerd
115 Grietje de Jong Kollumerzwaag
116 Jody Mizelmoe Dokkum
117 Pietsje Zagema Ferwert
118 Sigrid Haarsma Augustinusga
119 Yvonne Linker Jonkersvaart
120 Adrie de Jong Dongjum
121 Joukje Vemaille Hallum
132 Wietske v/d Veen Gerkeskleaster
183 Renske Paulusma Sumar
199 Sjoukje Boersma Marrum

Âlde lullen
400 Johannes v/d Veen Damwoude
401 Bennie Kooistra Damwoude
402 Willem de Jong Wouterswoude
403 Joop Vellema Veenwouden
404 Frans v/d Heide Noord Burgum
405 Gosse Terpstra Bornwird
406 Gelt Bakker Blije
407 Gregor de Lau Blije
408 Meindert de Vries Burgum
409 Geert Paulusma Twijzelerheide
410 Alle de Boer Kootstertille
411 Piet Wiersma Harkema
412 Egbert Boonstra Holwerd
413 Jan Hoekstra
414 Harm v/d Veen Burdaard
415 Douwe de Meer Blije
416 Ate Jongbloed Twijzelerheide
417 Douwe Bosch Kollum
418 Wieger de Vries Drachten
419 Johannes Fokkema Âlde Leije
420 ..v/d Wal Driesum
421 Jan Exoo Stiens
422 Weit Hamersma Kollum
423 Albert Bruining, Anjum
424 Oege Hoekstra Buitenpost
440 Jan Fennema Veenwouden
478 Henry Hettema Kootstertille
482 Geert van der Veen Hardegarijp
496 Willem Haarsma Augustinusga

Stockcar F1
20 Bert de Vries Oude Biltzijl
26 Jan v/d Iest Harkema
58 Willem de Boer Finkum
192 Ype Elgersma Hallum
226 Pieter v/d Iest Harkema
452 Willem Sieger de Vries Hantum
725 Cesar Noppert Hallum

Motoren
Piet Visser Driesum
Leon Visser Driesum
Adriaan Dijkstra Wouterswoude
Leroy v/d Weerd Wolvega
Simon van Sinderen Blije Honda 500 cc 1986
Menno Groenveld Blije Honda 500 cc 1986
Reinder Paulusma Marrum Honda 250cc 2003
Johnny Groen Hallum Honda 450 cc 4 takt 2004
Klaas Teitsma Marrum Kawasaki 250 cc 2008
Hedser v/d Veen Marrum KTM 2003
Siep Soepboer Hallum Honda 250 cc 1992
Pieter van der Weij Blije Honda 500 cc 1996
Luitzen Steegstra Blije Honda 500 cc 1993
Harry Steegstra Blije Kawasaki 125 cc 1993
Evert Westra Westhoek Yamaha 125 cc 2001
Gerard Steensma St. Jacobiparochie KTM 125 cc 2005
Gosse Heslinga Berlikum Suzuki 125 cc 1998
Repke Hollema ? KTM 450 cc 2008
Tjalling Boltjes Driesum Honda 125 cc 2001
Oane Lycklema Honda 500 cc 1983
Durk de Vries Honda 500 cc 1983
Sietse Lycklema Suzuki 400 cc 1981
Harm Postma St. Annaparochie Suzuki 450 cc 2008
Sjoerd Jensma St. Jacobiparochie Honda 250 cc 2008
Danny Gosma Dokkum Honda 125 cc 1987

Núvere weinen race
1 Meintje Boonstra & Hylkje Bruggeling Holwerd
2 Joop Vellema en Riemer v/d Heide Veenwouden
3 Team Holwerda Oosternijkerk
4 Team M & P Blije
5 team v/d Weij Blije
6 team L & P racing Blije
7 Team Net Benaud Oude Biltzijl
8 Jan Kooistra Janum

Voor meer info, kijk op swartecrossblije.hyves.nl.

In: Nieuws @ 09:47 — Reacties uitgeschakeld voor Deelnemerslijst Blije 14 augustus 2010