25 augustus 2010

Deelnemerslijst Hallum 28 augustus

Startlijsten 49ste autocross Hallum 2010:

FAC Rodeo:
Startnummer Naam Woonplaats
42 Bareld Zee, van der – Oosthem
61 Timo Wagenaar
92 Auke Osinga – IJst
94 Doekele Abma – Abbega
98 Bas Berkhout
143 Wim Kooiman
228 Jesse de Graaf
244 Eelco Post
303 Jan Koopmans
309 Henk Donga – Hallum
313 Jitse Terpstra – Hallum
315 Kor van der Veen
319 Jurjen van der Wal
321 HD Vellema
322 Hendrik Hansma – Cornjum
326 Symen Tolsma – Wanswert
327 Menno vd Leest – Ferwert
342 Wilmoed Stoker
349 Henk van der Sluis
350 Eric lanting
353 Wytze Groenje
355 Peter van der Veen – Burdaard
356 Jan van Dijk – Ferwert
365 Gosse Heslinga
366 Willem Jan Nachtnebel
380 Richard Terpstra
383 Renze van der Veen – Burdaard
389 Hans Visser
397 Sybe van der Wal
878 Henry Heddema

FAC 1600
Startnummer Naam Woonplaats
1 Ids Wiersma -Hallum
3 Theo van Malsen -Makkum
4 Harm Jan Couperus -Makkum
7 René Rijpkema -Blauwhuis
10 Pieter Holwerda -Ferwert
12 Jacob Fopma -Schettens
16 Mark vd Plaats -Bolsward
18 Jaap Jouke Kooistra -Hallum
22 Jan Piersma -Witmarssum
23 Jeen Piersma -Witmarssum
24 Rients Piersma -Exmorra
26 Rene Wagenaar -St. Jacobiparochie
32 Jorn Adema -Makkum
36 W Beerda -Uithuizen
40 Ysbrand Haagsma -Engelum
41 Rienk Wiersma -Hurdegaryp
44 Popke Zijlstra -Nijland
51 Pieter Miedema -Hilaard
52 Mark Willem Hoekstra -Hilaard
57 Pieter Tjibbe de Vries -Blije
60 Gerlof Fokkema -Oudeleye
62 Remko Posthumus -Herbayum
65 Jos Weyer -Winsum
66 Alex Spanjer -Beetgumermolen
70 Yke Bakker -Luxwoude
79 Arjen Santhuizen -Blije
81 Gerben Tabak -Hurdegaryp
90 Allard Rosier -St. Jacobiparochie
126 Gabriël Dijkstra -Leeuwarden
132 Daniël Wissman -Ferwert

Stockcar F1
Startnummer Naam Woonplaats
2 Toon Vronik -Oudewater
3 Ouwe Bijlsma -St. Annaparochie
20 Bert de Vries -Oude Blidzijl
21 Jeroen Wekema -Yde
23 Feite Visser -Hommerts
26 Jan van der Iest -Harkema
29 Durk Greidanus -Tzum
32 Ernst-Jan Wekema -Yde
40 Jac Tesselaar -Winkel
43 Haye Dijkstra -Menaldum
58 Willem de Boer -Finkum
59 Wim Broere
74 Bate Feenstra -Koudum
76 Wierd Gietema -Ijlst
88 Willem Hein de Haan -Minnertsga
131 Patrick Verkade
173 Jelle Hiemstra -Idsegahuizum
185 Jaap van der Velde
192 Ype Elgersma -Hallum
195 Harmen Zwerver -Koudum
226 Pieter vd Iest -Harkema
267 Arie Kandt
332 Nathalie Wekema -Yde
353 Jouke Stapert -St Jacobi parochie
452 Willem Sieger de Vries -Hantum
540 Job Honderd -Uithuizen
541 Bert Honderd -Uithuizen
725 Cesar Noppert -Hallum
820 P Verhoeve
840 Bas Stolk

HAC 1600 Regio klasse
Startnummer Naam Woonplaats
0 Edwin Fennema -Blije
5 Jelle Kor Bremer -Hallum
6 Jordi ten Kate -Hallum
7 Lennard Adema -Hallum
9 Martin Bleeker -Dokkum
12 Willem de Haan -Hallum
16 Tjeerd Folkertsma -Blije
20 Siemon Hoekstra -Marrum
26 Marcel Krol -St. Jacobiparochie
28 Arno Hardholt -Dokkum
31 Melissa Drost -Oudebildtdijk
33 Theunis de Boer -Wanswert
34 Marco Kramer -Hallum
35 Peter van Sinderen -Blije
36 Ybe Vellema -Holwerd
40 Doeke Fennema -Blije
43 Sjirk Visser -Oude Leije
50 Peter Bos -Cornjum
51 Ysbrand Dijkstra -Hallum
59 Jan Lucas Hemrica -Wanswert
64 Theo Gerard Kooistra -Blije
66 Simon Terpstra -Hallum
75 Jan van der Weij -Blije
79 Arjen Santhuizen -Blije
88 Yne Pieter Terpstra -Marrum
91 Rene Polstra -Minnertsga
93 Frank Kramer -Marrum
94 Arjen Plat -Minnertsga
95 Jakob Ponne -Hallum
99 Niels Terpstra -Jislum
302 Alex van der werff
Gregor Hettinga -Makkum

Vrije standaard
Startnummer Naam Woonplaats
1 Arnoud Schrama -Den Burg
2 Ricco Bood -Nieuwe-Niedorp
6 Johan Peetoom -Winkel
10 Willem-Johan Bakker -Den Burg (Texel)
11 Edwin Groen -Heerhugowaard
17 Richard van Kuykhoven -Heerhugowaard
20 Lowie Hoedt sr -Heerhugowaard
26 Rob van der Heide -Bergen
28 Linnie Krap -Heerhugowaard
29 Lowie Hoedt jr -Heerhugowaard
50 Hans Arnout -Texel
51 Ronald Morien -Wieuwert
63 Ronald Witte -Den Burg
77 Ernst Zijm -Den Burg
79 Arjen Santhuizen -Blije
99 Dennis Sintebin -Zuid-Scharwoude
127 Leon Veenstra -Alkmaar
608 Jos Steenhuis -Noordbroek
611 Jacob Kuil -Engelbert
620 Jan Douwe van der Veen -Noardburgum
622 Bert Zuur -Assen
625 Ronald Groen
628 Sietse Storm -Kootstertille
637 Harry Huismans -Wetering
645 Hielke Hindriks -Paterswolde
650 Harold Beuving -De Punt
651 Marco Kooistra -De Tike
654 Gjalt Bouius -Jistrum
654 Piet van Dijk -Woerden
663 Fokko Wierenga -Tolbert
664 Abel Durk Terpstra -Kollumerzwaag
667 Henk Meijer -Jistrum
675 Anne Poelstra -Pingjum
684 Leo Sintebin -Zuid-Scharwoude

Bron: FAC Autocross

In: Nieuws @ 13:55 — Reacties uitgeschakeld voor Deelnemerslijst Hallum 28 augustus