3 februari 2010

Geen NHK Autocross, wel wedstrijden in 2010

Crossers,

Na veel overleg, vergaderingen, wikken en wegen vanuit de autocross organisatie A.C.O. de volgende mededeling:

Zoals jullie waarschijnlijk bekend is, heeft een coureur – waarvan de crossauto op 21 juni 2009 tijdens de herkeuring is afgekeurd – gemeend in september 2009 na afloop van het crossseizoen tegen onze autocrossorganisatie de A.C.O. een kort geding te moeten voeren.

Tijdens de (her)keuring op de vermogensbank heeft de keuringscommissie met drie personen geconstateerd (via een beeldscherm welke was aangesloten op de vermogensbank) dat de crossauto niet in orde was (begrenzer ingebouwd?).
Bovendien was zeer duidelijk hoorbaar dat de crossauto niet standaard was en dus volgens de reglementen moest worden afgekeurd.

Ondanks het gegeven dat iedere deelnemer zijn handtekening zet voor het feit dat wordt afgezien van elk beroep op gerechtelijke instanties gericht ten opzichte van het autocrossbestuur, heeft de betreffende coureur gemeend een kort geding te moeten voeren na afloop van het autocrossseizoen 2009.

Pikant punt daarbij is dat de oproep voor de rechtszitting bij de secretaris van het autocrossbestuur een week voor de zitting in de brievenbus is gedeponeerd (niet aangetekend) en op het moment dat de secretaris op vakantie was.
Dus wij (de Stichting A.C.O.) waren niet vertegenwoordigd op de rechtszitting en dan is een veroordeling bij verstek heel gemakkelijk. Voor de gemaakte juridische kosten werden wij ook veroordeeld.
Ook het door ons ingesteld hoger beroep leverde niet het gewenste resultaat op omdat de rechter oordeelde dat de betreffende coureur had aangegeven met de uitslag niet eens te zijn, zodat van ons moest worden verwacht dat wij de keuringsgegevens moesten bewaren en dat een nadere herkeuring moest worden verricht om eventueel andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.
Dit terwijl er tijdens de herkeuring diverse (rol)keuringen met de crossauto waren verricht met hetzelfde resultaat als gevolg.
De rechter heeft dus niet geoordeeld dat de crossauto in orde was.
Nee, zuiver op formele gronden namelijk het niet bewaren van testuitslagen van 21 juni 2009 tot het kort geding c.q. hoger beroep (ruim na afloop van het autocrossseizoen) wordt ons kwalijk genomen.

Uiteindelijk heeft de rechter dus geoordeeld dat wij – de Stichting A.C.O. – de betreffende coureur weer toe moeten laten tot de wedstrijden om het Noord-Hollands kampioenschap op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000, – per wedstrijd.

Deze uitspraak en mede gezien de juridische aansprakelijkheid en de mogelijkheid dat wij in 2010 na iedere autocross voor de rechter moeten verschijnen omdat iemand het met een beslissing van keuringscommissie en/of wedstrijdleiding niet eens is met de daaraan gekoppelde hoge financiële juridische kosten heeft ons pas op de plaats doen maken.

Zowel ons inschrijfformulier als het reglement en onze aansprakelijkheid hebben wij aan een juridische toets laten onderwerpen, alvorens te besluiten wat in het jaar 2010 van ons kan worden verwacht.

Juridische toetsing heeft geleerd dat het inschrijfformulier en reglement moet worden aangescherpt om juridische (haarkloverij) kwesties zoals in 2009 te voorkomen.

De uitspraak van de rechter heeft ons – alle autocrossorganisaties die in 2009 verbonden waren aan het Noord-Hollands kampioenschap – doen besluiten om in 2010 geen wedstrijden voor het kampioenschap van Noord Holland meer te gaan verrijden.

Toch is het autocrossseizoen 2010 niet helemaal verloren.
De besturen hebben besloten om individueel daar waar mogelijk toch een autocrosswedstrijd te gaan organiseren. Dat betekent voor ons – de Stichting A.C.O. – dat wij ons gaan inzetten om op de volgende data in principe nog een autocross te gaan organiseren

Zondag 20 juni Grote Prijs van Obdam
Zondag 27 juni Grote Prijs van Winkel
Zondag 18 juli Grote Prijs van Blokker
Zondag 1 augustus Grote Prijs van Beemster
Zondag 15 augustus Grote Prijs van Avenhorn
Zondag 29 augustus Grote Prijs van Wadway
Zaterdag in oktober Feestavond met uitreiking van de Grote Grootjes Prijs!.

Dus geen wedstrijden meer voor het Noord-Hollands Kampioenschap.

Verder hopen wij dat degenen, die menen het autocrossplezier van velen te moeten verzieken nu al besluiten om hun geluk elders te zoeken.

Bron: NHK Autocross

In: Nieuws @ 17:23 — Reacties uitgeschakeld voor Geen NHK Autocross, wel wedstrijden in 2010